Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Remholz Oy (Y-tunnus 0965931-1)
Vestonkatu 15
33580 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Timo Thurman
Puhelin: +358 50 323 2177
Sähköposti: remholz@remholz.fi

REKISTERIN NIMI
Remholz Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö tai yritys on tilannut kauttamme tuotteen valmistus- tai asennustyötä/muuta remonttia. Tiedot on voitu antaa myös asiakkaan pyynnöstä tietoomme yhteistyökumppanimme kautta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Remholz Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Remholz Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Remholz Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Remholz Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Remholz Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Remholz Oy:lle sähköpostitse remholz@remholz.fi

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi/Yrityksen nimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat Remholz Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Remholz Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Remholz Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Mikäli tietoja siirretään, se tehdään tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa käyttäen lain vaatimia turvatoimenpiteitä.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Manuaalisesti käsiteltäviä asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa ja hälytyssuojatussa tilassa.